Amfetamin-fakta: 3 hurtige

  • Det bliver typisk indtaget som kapsler eller tabletter. Du kan dog også sniffe amfetamin eller bruge en injektionssprøjte. 
  • Det giver en følelse af selvtillid og energi.
  • En amfetaminrus varer som regel i otte timer. 

Hvad er amfetamin egentlig? Du vil her få en grundig introduktion til stoffet amfetamin, herunder hvordan det virker på kroppen og hjernen, og om du kan blive afhængig af det. 

Hvad er amfetamin?

Amfetamin er et kunstigt fremstillet stof, som også bliver kaldt for BASE, AMF og SPEED. Der findes mange forskellige typer amfetamin, såsom methamfetamin, der er et kraftigt virkende stof. Blandt de centralstimulerende stoffer er amfetamin det mest udbredte. Det er forbudt at købe, sælge og besidde stoffet. På trods af det bliver det i dag brugt i et vist omfang. Det er især unge mænd, der tager amfetamin. 2,8 % af mænd i aldersgruppen 16-24 år har inden for det seneste år indtaget stoffet. 

Hvordan virker amfetamin? 

Du kan enten spise eller drikke amfetamin, eller du kan sniffe det via slimhinderne i næsen eller sprøjte det ind i venerne. Stoffet virker fire til 12 timer efter, du har indtaget stoffet. Med det samme udløser stoffet en høj grad af opstemthed, ligesom du vil opleve et forbedret humør samt en øget tankemæssig og motorisk aktivitet. Ofte sker brugen og misbruget af amfetamin i perioder. Det vil sige, at det bliver anvendt i timer eller over flere dages varighed ad gangen, hvor man løbende indtager stoffet, indtil kroppen og hovedet siger stop.

Hvordan påvirker amfetamin hjernen og kroppen? 

Amfetamin øger hjernens aktivitet. Når du tager amfetamin, får du en følelse af selvtillid, og du får mere energi. Du bliver udadvendt og aktiv, ligesom du taler meget, og dette energiniveau vil fortsætte i timevis. Du har svært ved fuldstændigt at kontrollere dine bevægelser, og din puls, dit blodtryk og din kropstemperatur stiger. Desuden oplever du, at du sveder mere, end du plejer. Indtagelse af amfetamin gør også, at kroppens naturlige signaler bliver undertrykt. Derfor forsvinder din appetit, tørst og træthed. 

Når denne rus aftager, bliver du som regel nedtrykt eller får angst. Du oplever, at du har svært ved at sove og falde til ro. Mange oplever denne nedtur som ubehagelig, og det er derfor, at lysten til at dulme nedturen med andre stoffer indtræder. 

Hvad er bivirkningerne ved amfetamin? 

Amfetamin-bivirkninger inkluderer hyperaktivitet, aggressivitet, irritabilitet samt søvn- og spiseforstyrrelser. Disse bivirkninger forekommer oftest ved et mere regelmæssigt og intenst forbrug. Senere hen kan bivirkningerne udvikle sig til angst samt paranoid psykose, hvor man hallucinerer. Der er ingen indtagelsesmåder, som er risikofrie. De mest alvorlige og udtalte skader sker dog, når du sprøjter stoffet direkte ind i dine vener. 

Ved en amfetaminforgiftning vil bivirkningerne, eller symptomerne så at sige, være forvirring, ophidselse, brystsmerter, hovedpine, voldsom sveden og rødmed, uregelmæssig hjertebanken, udvidede pupiller, krampe, chok og meget høj feber.

Andre amfetamin-bivirkninger er pludseligt dødsfald. Det forekommer på grund af blodprop i hjertet, hjerterytmeforstyrrelser eller hjerneblødning. Denne risiko stiger, hvis du tager amfetamin gentagende gange. 

Kan jeg blive afhængig af amfetamin? 

Du bliver let afhængig af amfetamin. Det skyldes blandt andet, at du skal tage mere og mere af stoffet for at opnå den ønskede rusvirkning. Der er altså stor risiko for afhængighed og et decideret misbrug, selvom du kun indtager stoffet en gang imellem. 

Hvad kan jeg gøre for at stoppe et amfetaminmisbrug?

Er du afhængig af amfetamin og har et misbrug, kan du søge hjælp hos kommunen. Alle danske kommuner tilbyder behandling i forbindelse med misbrug af stoffer, hvilket du kan læse mere om på den pågældende kommunes hjemmeside. Der eksisterer også selvhjælpsgrupper, som hjælper dig med at undgå, at du falder tilbage i et misbrug. 

Hvad er symptomerne på et amfetaminmisbrug?

Symptomer på et misbrug er, at du har trang til stoffet dagligt – og som regel flere gange dagligt. Du har brug for stoffet for at kunne komme igennem problemerne i din dagligdag. Du sikrer dig konstant, at stoffet er tilgængeligt for dig, og du er villig til at udføre uhensigtsmæssige handlinger for at skaffe stoffet. Det kan være, at du overvejer at stjæle. Andre amfetamin-symptomer er, at du udsætter både dig selv og andre for fare, mens du er påvirket. Det kan for eksempel være ved at køre i bil.